Arama...

İnceleme Temizlik Ürünleri

Hidrojen Peroksit – Oksijenli Su H2O2

Paylaş
Hidrojen Peroksit

PMID: 203115 Hidrojen Peroksit İle Virüs İnaktivasyonu:
Farklı H202 konsantrasyonları ve maruz kalma zamanları açısından; Adenovirus tip 3 ve 6, Adeno İlişkili virus tip 4, Rinovirus 1A 1B ve tip 7, Miksovirus, Influenza A ve B, RSV, Strain Long ve Coronavirus zincir 229E in vitro çalışılmış. %3 H2O2, 1-30 dakika arasında tüm virüsleri inaktive etmiş. En duyarlı virüsler Coronavirüs ve Influenza olmuş. Rinovirus, Adenovirus and Adeno İlişkili virüs nispeten kararlı davranmış. H202, virüs inaktivasyonu için uygun bir araçtır sonucuna varılmış.


EPA’ya göre Coronovirüs inaktivasyonunda etkili olabilmesi için sıkılan yüzeyin 5 dk kadar temaslı kalması (sıkılınca ıslak görüntü) gerekmektedir.
Hidrojen peroksit buhar dezenfeksiyonunun virüsidal etkinliği:
Paslanmaz çelik ve birkaç farklı yüzeyde daha; Poliovirus, Human norovirus genogroup II.4 (GII.4), Murine norovirus 1, Rotavirus, Adenovirus ve Influenza A (H1N1) virüs 1 saat boyunca 127 ppm H202 buharına maruz bırakılmış. Poliovirüs de bir odanın farklı yerlerinde H202‘e maruz bırakılmış. Sonuç, test edilen tüm virüslerin tamamen inaktivasyonu ile sonuçlanmış. Poliovirüsün tamamen inaktivasyonu, odanın çeşitli yerlerinde gösterilmiş. En dirençli olan human norovirus GII.4. H202, kurum içi ortamları kirleten enterik ve solunum yolu virüslerine karşı etkili bir virüidal olabilir sonucuna varılmış.

Hidrojen peroksit insan vücudunda da doğal olarak oluşan bir madde. Hatta bazı yayınlarda bazı durumlarla ilişkilerine değinilmiş; kanser, yara iyileşmesi vs gibi.
Yara bakımı veya ameliyathanelerde ve diş beyazlatmada kullanımına dair riskler konusunda da birkaç yayın vardı.

Hidrojen Peroksit; sudan biraz daha viskoz, seyreltik bir çözeltide renksiz görünen çok soluk mavi sıvıdır. Zayıf bir asittir. Güçlü oksitleyici özelliklere sahiptir ve çoğunlukla kağıdın ağartılması için kullanılan güçlü bir ağartma maddesidir. Aynı zamanda bir dezenfektan ve oksitleyici ajandır. Ağartma ve koku giderme işlemlerinde kullanılır (EPA, 1998).

Sulandırılmış ve yaralar için kullanılan H2O2’nin halk arasındaki adı Oksijenli Su’dur.

H2O2, hava veya suyla temas ettiğinde hızlı ve kolay bir şekilde parçalanır (oksijen ve suya ayrışır).

H2O2; bakteriler, mayalar, mantarlar, virüsler ve sporlar dahil olmak üzere çok çeşitli mikroorganizmalara karşı aktiftir.

Fizyolojik seviyelerde H2O2’nin memeli hücrelerine uygulanmamasının, biyolojik yanıtları uyardığı ve bu hücrelerdeki spesifik biyokimyasal yolları aktive ettiği gösterilmiştir.

Piyasada bulunan %3 H2O2 cansız yüzeylerde kullanıldığında dengeli ve etkili bir dezenfektandır. H2O2; membran lipitlerine, DNA’ya ve diğer gerekli hücre bileşenlerine saldırabilen yıkıcı hidroksil serbest radikalleri üreterek çalışır.

Aerobik organizmalar ve sitokrom sistemlere sahip fakültatif anaeroblar tarafından üretilen katalog, H2O2’i suya ve oksijene indirgeyerek hücreleri metabolik olarak üretilen hidrojen peroksitten koruyabilir. %0,5 H2O2, 1 dakika içinde bakterisidal ve virüidal aktivite; 5 dakika içinde mikobakterisidal ve fungisidal aktivite göstermiştir.

İdrarda H2O2’nin bakterisidal etkinliği ve stabilitesi, sağlıkla ilişkili çeşitli patojenlere karşı gösterilmiştir, yüksek hücresel kataloz aktivitesine sahip organizmalar (örn, S. aureus, S. marcescens ve Proteus mirabilis), hücre sayımlarında 108 azalma için 30-60 dk %0,6 H2O2’e maruz kalmaları gerekirken, daha düşük kataloz aktivitesine sahip organizmalar (örn. E. coli, Streptococcus türleri ve Pseudomonas türleri) sadece 15 dakikalık maruziyet gerektirmiştir.

Uzay aracı bakteri popülasyonlarını azaltmak için %3, %10 ve %15 H2O2 araştırmasında; %10 konsantrasyon ve 60 dakikalık maruz kalma süresi ile 106 sporun (yani Bacillus türünün) tamamı ölmüştür. 150 dakikalık %3’lük bir konsantrasyon, 7 maruz kalma denemesinin 6’sında 106 sporu öldürmüştür.

%7 stabilize edilmiş H2O2; sporisidal (6 saat maruz kalma), mikrobakterisidal (20 dakika), mantar öldürücü (5 dakika), virüsidal (5 dakika) ve 1:16 dilüsyonda bakterisidal (3 dakika).

CDC’Ye göre; %3 H2O2, soğuk algınlığına neden olan Rinovirüsün etkisizleştirimesinde, maruz kaldıktan sonraki 6 ila 8 dakika içinde etkilidir. Rinovirüsün tahrip edilmesi Koronavirüslerden daha zordur. Bu nedenle H2O2, Koronavirüsü daha kısa sürede parçalayabilmelidir. Seyretilmemiş bir sprey şişesine dökün ve temizlenecek yüzeye püskürtün, ancak en az 1 dakika yüzeyde durmasına izin verin (ıslak görünüm).

H2O2’nin Temizlik Ürünü Olarak Kullanımı

Bulaşık makinesi ve lavabo temizliği, tuvalet temizliği ve sterilizasyonu, kesme tahtası dezenfeksiyonu vb. amaçlarla kullanılabilir. Ağartıcı olarak kullanılabilir. Hidrojen peroksit hafif bir ağartıcı olduğundan, çamaşırlarda göze çarpmayan bir alanda test etmek iyi olur.

EWG; çim ve kan lekesi/meyve, meyve suyu ve şarap gibi içecek lekelerini çıkarmanın etkili bir yolu olarak H2O2 önermektedir.

Hidrojen peroksit küfü öldürür, ancak küf lekelerini ortadan kaldırmaz.

Hidrojen peroksit havaya veya güneş ışığında maruz kaldığından hızlı bir şekilde ayrışır, koyu renk şişede saklanmalıdır.

https://www.using-hydrogen-peroxide.com/peroxide-dilution-chart.html bu linkte tüm dilüsyon oranlarını görebilirsiniz. Hidrojen peroksit pahalı bir seçenek olduğundan yüksek derişimde alıp seyreltenler varmış.

Çoğu oksijen ağartıcı %50-60 oranında Sodyum perkarbonat (2Na2CO3.3H2O2) içerir. Sodyum perkarbonat su ile aktivite edildiğinde, iki maddeye ayrılır: H2O2 ve Na2CO3 (yıkama sodası olarak da bilinir) 1/2 cup Çamaşır Sodası ve 1/2 cup Hidrojen Peroksit ile kendi oksijenli ayartıcınızı yapabilirsiniz.

H2O2 gözleri, cildi ve solunum sistemini tahriş edebilir. Kullanırken daima güvenlik önlemleri alınmalı ve mümkünse koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük kullanılmalı. H2O2 asla Amonyak veya Sirke ile karıştırılmamalıdır. Hidrojen peroksit ve Sirkeyi aynı kapta birleştirmek; potansiyel olarak toksik olan ve cildi, gözleri ve solunum sistemini tahriş edebilen Perasetik asit oluşturur.

Kaynaklar
 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Hydrogen-peroxide#section=2D-Structure
https://www.consumerreports.org/cleaning/common-household-products-that-can-destroy-novel-coronavirus/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/203115
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.researchgate.net/publication/51864117_Virucidal_efficacy_of_hydrogen_peroxide_vapour_disinfection
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/disinfection-methods/chemical.html
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/tables/table4.html
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/tables/table5.html
https://www.using-hydrogen-peroxide.com/using-hydrogen-peroxide-for-cleaning.html
https://www.healthline.com/health/hydrogen-peroxide-uses#laundry-room
https://www.onegoodthingbyjillee.com/homemade-oxygen-bleach/
https://www.ewg.org/enviroblog/2016/07/diy-solutions-your-toughest-laundry-stains
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16677071
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16607324
https://www.solvay.us/en/binaries/PSS-Sodium-Percarbonate-164361.pdf

Yorum Yap

Your email address will not be published. Required fields are marked *