Arama...

İnceleme

Antiviral, Antibakteriyel, Antifungal: Klor Dioksit – Cıo2

Paylaş
Klor Dioksit

Antimikrobiyal ajan eylemi sırasında O2 salar. Hücre bağışıklık sistemi (özellikle beyaz kan hücreleri) yabancı organizmalarla mücadele etmek için yüksek derecede reaktif oksijen türevleri (serbest radikaller) üretiminde diğer mekanizmaları kullanır. Oksijen türevleri içeren bağışıklık sistemi tarafından sağlanan bu koruyucu mekanizmalar olmadan, enfeksiyonla mücadele yeteneği büyük ölçüde bozulmuştur.

Birçok kişinin bağışıklık sistemi, özellikle yaşlılar; çeşitli virallere saldırmak için gerekli olan reaktif oksijen türevlerini (serbest radikaller) sağlama yetenekleri yetersizdir. İstilacılar için kolay hedef haline gelirler.

ClO2, bulaşıcı ajanlara karşı koymada vücudun doğal koruyucu mekanizmalarına yardımcı olur.

CLO2 antimikrobiyal ajan olarak reaksiyona girdiğinde Oksijen atomu önce tek bir atoma (oksitlenen atom) bağlanır ve daha sonra Klordan ayrılır. Klorür iyonu oluşturan Klora bir elektron verir. İnsan plazma litresi başına 5.3 gr Klorür iyonu tolere edilebilir.

ClO2 viral nükleik asitin çoğalmasına izin vermez. Tam bir fonksiyonel virüs oluşumu ClO2 oksidasyonu ile bloke edilir. Birçok bakteriyi çevreleyen asidik ortam ClO2 ayrışmasını ve yeni Oksijen salınımını tetikler.

PMID:18089729 Düşük Konsantrasyondaki Klor dioksit Gazının Influenza A Virüs Enfeksiyonuna Karşı Koruyucu Etkisi: Virüsün enfektivitesi için zorunlu olan viral zarf proteinlerini (Hemaglutinin ve Nöraminidaz) bozup, ortadan kaldırdı. ClO2 gazı; viral zarf proteinlerini, insanlara izin verilen maruz kalma seviyesinin çok altında bir konsantrasyonda denatüre ederek, farelerde aerosol kaynaklı Influenza virüs enfeksiyonunu önlemede etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

ClO2 ve Sodyum Hipoklorit Antiviral Aktivite Değerlendirmesi (Feline Calicivirüs, Human Influenza Virus, Measles Virus, Canine Distemper Virüs, Human Herpesvirüs, Human Adenovirüs, Canine Adenovirüs ve Canine Parvovirüs): 1-100 ppm arasındaki konsantrasyonda ClO2, 15 sn’lik bir işlemle virüslerin %99.9’unu inaktive ederek güçlü antiviral aktivite üretti. CD antiviral aktivitesi SH’den yaklaşık 10 kat fazladır.

Klor Dioksitin Influenza Virüsüne Antiviral Etkisi ve Enfeksiyon Kontrolüne Uygulanması: ClO2 güçlü bir antiviral etkiye sahiptir. Nesne yüzeyi ve havayı dezenfekte edebilir. Influenza A (H1N1) Hemaglutinin ve Nöraminidaz’ı, ClO2 ile inaktive edildiğinden, protein denatürasyonu ile virüs inaktive olur.

Legionella’ya neden olan organizmayı da inaktive etmiş.

5 ppm konsantrasyonda 500 ml alımı güvenli bir şekilde tolere edilebilir. Innerlight Biyolojik Araştırma Vakfı 25 yıldır klinik kullanımını araştırıyor. 1986’da Stdanford’da 0.75 ppm (Herpes II, HTLV III, Sitomegalovirüs, Pseudomonas) tamamen yok edilmiş.

Virüs, Bakteri ve Maya (Candida) İçin Toksik Olmayan Antimikrobiyal Ajan ClO2 etkilidir.

PMID: 6295277 Poliovirüsün ClO2 ve İyot tarafından inaktivasyon mekanizmaları: İyot Hela hücrelerine absorbe olma yeteneklerini bozar. ClO2, viral RNA ile reaksiyona girerek viral genomun RNA sentezi için bir şablon olarak görevini bozar ve devre dışı bırakır.

Influenza virüsün zarf proteinleri HA ve NA’yı inhibe etti. Sialik asit, HA, NA, Tirozin ve Triptofan sistemleri ile alakalı bir şekilde işlev görüyor.
Influenza bağlanma ve girişi HA tarafından sağlanıyor. Sialik asit gruplarının hedef hücre yüzeyine bağlanma için reseptör olarak kullanır. HA bağlantı ve giriş, NA viral montaj ve salınım sırasında işlev görür.

21 aminoasit ve 3 peptid ile etkileşimine bakılmış. 6 aa ile reaksiyone girmiş. Sistein, Triptofan ve Tirozin ile çok hızlı. Histidin, Hidroksiprolin, Prolin.
 
 Klor dioksit, milyonda 50 kısım (ppm) ila 500 ppm (50, 100, 500ppm) arasında değişen konsantrasyonlarda kullanıldı.
 
Virüsün maruz kalma süresi 30 dakika ila 4 saat arasında değişmiştir (30 dakika, 1 saat, 2 saat, 4 saat).
 
Özet olarak, 50 ppm’lik bir konsantrasyonun etkili olabilmesi için, çoğu virüs için 4 saatlik zamanda olması gerekir. Bundan daha azı, yeterince etkili olacağını belirlemek için yeterli tutarlılık yoktu. 100 ppm’lik bir konsantrasyon için, minimum etkili maruz kalma süresi iki saattir. Bu sürede, viral enfeksiyon yeteneği vardı. Virüsler 500 ppm’de test edildiğinde, tedavi 30 dakika sonra bile tamamen etkili olmuştur.
 
Çalışmamız ve sonuçlarımız, klor dioksitin, özellikle A tipi virüslere karşı yüksek antiviral aktiviteye sahip olduğunu belirten birçok farklı kaynağı destekledi. Bu, klor dioksitin influenza virüslerini devre dışı bırakma ve son zamanlarda ortaya çıkan salgınların ileride yayılmasını önleme konusunda oldukça etkili bir yol olma potansiyeline sahip olduğu sonucunu güçlendirmektedir.
 

Anaerobik mikroorganizmaları ve parazitleri yok eder. Floradaki faydalı bakterilere zarar vermez. Vücutta kalan tek kalıntı az miktar Sofra Tuzu yani Sodyum Klorürdür. Gıda ve vücut hücreleri ile de reaksiyona girmez. C vitamini ve diğer reaktif antioksidanlarla reaksiyona girer.
Stabilize Sodyum Klorit; otoimmün hastalıklarda, hepatit ve lenf kanserleri vb. tedavisinde intravenöz kullanım için patentlenmiştir. Antijen aktivitesi ve otoimmün yanıtları önler veya azaltır.
Jim Humble; Stabilize Oksijen Elektroliti (~%3 Sodyum klorit) ile Sıtma hastası bir arkadaşını iyileştirmiş. Kendisi Klor dioksiti Mucize Mineral Solüsyon (MMS-Miracle Mineral Solution) olarak adlandırıyor.
Depolanan ağır metalleri dışarı atılmaları için çözünür hale getirir.
Soğuk algınlığında virüsü öldürür ama yararlı mukus salınımını durdurmaz.

Bulantı gibi yan etkileri olabilir. (Günde 1 g N asetil sistein, Glutatyon üretimini uyarır. Toksik mineralleri atar.)Klor dioksit molekülü, insan vücudunda kullanılan oksitleyicilerden en zayıf olanıdır ve bu nedenle insan hücreleri üzerinde çok az etkiye sahiptir. Zararlı bakterileri tanımak ve oksitlemek (öldürmek) için eşsiz bir kabiliyete sahiptir. En zararlı bakterilerin Gram negatif oldukları keşfedildi. Klor dioksit de dahil olmak üzere tüm oksitleyiciler pozitif yüklüdür; negatif yüklü bakterileri çeker ve öldürür, pozitif yüklü bakterileri iter. İyi bakterileri yok etmeden kötü bakterileri öldürür. Shi ve Xie 1999; farelerde stabil Klor dioksit için akut oral LD50 değerinin (dozlanan hayvanların %50’sinde ölümle sonuçlanması beklenen doz)>10,000 mg/kg olduğumu gösterdiler.

Yorum Yap

Your email address will not be published. Required fields are marked *