Arama...

İnceleme

Klor Hakkında

Paylaş

Klor, patojenleri öldürme özelliğinden dolayı içme suları veya havuzlara eklenir. Patojenlere etki ederken faydalı bakterileri de yok edebilir. Henüz bağırsak sağlığına yaptığı olumsuz etkileri bilimsel olarak kanıtlanmamış olsa da, fonksiyonel tıp otoritelerince bu etkisine kesin gözüyle bakılıyor.

Klor’un vücudumuzda yarattığı riskler, ilk akla gelen şekliyle yani içtiğimiz sulardan kaynaklanmıyor. Tamamen DUŞ veya BANYOlardaki maruziyetle alakalı. Orada da durum sudaki Klor’un cildimize olan teması değil. Klor sebebiyle oluşan Uçucu Organik Bileşikler esas sorun!

1990’larda Çevre Koruma Ajansı; bir kişinin aynı maddelerle kirlenmiş içme suyuna göre, banyo ve duş suyundan daha fazla klor/diğer kirleticileri emebileceğini kabul etti.

Klor gibi bir dezenfektan, suda bulunan organik maddeler veya diğer kimyasallarla birleştiğinde Dezenfeksiyon Yan Ürünleri oluşur.

Klor, suda bulunan organik maddeler ile birleştiğinde dezenfeksiyon yan ürünleri olarak THM’ler oluşur. THM yani Trihalometanlar; organik bileşikler, Bromür, Demir gibi kirleticilerle Klor/Klorür arasındaki reaksiyon sonucunda oluşurlar.

Klorlu sularda oluşabilen kontaminantlar; Kloroform, Bromodiklorometan, Klorodibromometan, Bromoform. Hayvanlar üzerinde yapılan testlerde kanser gelişimini arttırdığı görülse de insanlar açısından kesin bir ilişki kuramamışlar (İnsanlar üzerinde testler yapılmadığı içindir. Bazı havuzların dezenfeksiyon sistemindeki arıza sebebiyle Klor gazına maruz kalan insanlar yeterli gibi. Ve biyolojik silah olarak kullanılması !?! 

Klorlu su ile kanser ilişkisi de içilen su ile değil de, duş veya banyodan kaynaklanabilir. Birçok sağlık riski dermal ya da inhalasyon maruziyetiyle alakalı olabilir. 10 dk’lık bir duşla alınan Kloroform dozunun, günde 2 lt su içerek alınana eşit olduğu söyleniyor.

Meme kanseri olan kadınlarda; meme dokusunda, olmayanlara göre %50-60 daha yüksek oranda Klor yan ürünleri bulunmuş.

Klorlu içme suyuna veya klorun kimyasal türevlerine maruz kalan kişilerde Kolorektal Kanser riski artabilir.

Östrojen bu kimyasalların girişini azaltıp, atılımını arttırarak bu tür risklerin olasılığını azaltmak için ikili bir pozitif fonksiyon oynar. Homosistein’in plazma seviyelerini azaltarak genomik DNA üzerinden anti hipo metilasyon aktivitesine sahip.

Klorlu havuz suyunda yapılan 12 haftalık deneyde; hayvan büyüme ve davranışları etkilenmese de bazı hastalık semptomları, öğrenme ve metabolik değişiklikler olmuştur. Kanlı burun, kanlı göz, cansız kürk ve tüy dökülmesi. Dezenfeksiyon yan ürünleri (DBP)’nin solunum yolu, göz, cilt tahrişini göstermiştir.

Cildimizin her şeyi emdiği konusunda herkes artık hemfikirdir umarım. Bilim adamları bunu Moleküler Ağırlık olarak tanımlıyorlar. H atomunun moleküler ağırlığına 1 demişler. 3000 altındaki herhangi bir molekül cilde girer; 750 altındakiler bir deri hücresine; 150’nin altındakiler kan dolaşımına. Klor’un moleküler ağırlığı 35.4 imiş!

Vücudumuz içme suyundan aldığımız Kloru filtreleyebilirken (tabi ki belirli oranlarda), duş veya banyo esnasında solunan THM’ler ve diğer yan ürünler direkt kan dolaşımına girer.

Yine de 6 aydan küçük bebekler, kemoterapi hastaları, HIV ve AIDS hastaları, organ nakli olanlar vb. bağışıklık sistemi düşük olanlar yüksek risk grubu.

Çocuklar daha fazla risk altındadır. Çocuklar daha büyük bir yüzey-alan-vücut-ağırlık oranına sahip olduklarından, kimyasalları daha hızlı emebilir ve daha ciddi şekilde etkilenebilirler.

Çocuk dokuları, organları ve biyolojik sistemleri hala gelişmekte olup, bebeklikten ergenliğe kadar hızlı büyüme ve gelişme aşamasındadır. Bu hızlı gelişme, vücut organlarının ve sistemlerinin olgunlaşmamışlığıyla birleştiğinde, çocukları belirli yaş aralıkları açısından potansiyel olarak daha ciddi sonuçlara yatkın hale getiriyor. 

Yüzme havuzu kullananlarda, sık sık duş alanlarda, çok fazla yağlı yiyecek tüketenlerde, sebze ile meyveden yoksun beslenenlerde risk artar.

Basitçe yapılabilecekler:

Daha kısa veya daha az duş almak

Aşırı sıcak su ile duş almaktan kaçınmak (buhar miktarı artar)

Sabunlanırken suyu kapatmak

C vitamini bağışıklık sistemi için mükemmeldir, ancak banyo suyundaki kimyasalların azaltılmasında da rol oynayabilir.

C vitamini; oksitleyici klor bileşiklerini azaltır. Sudaki çözünmüş Oksijen’i azaltmaz. Su yaşamı için toksik değil. 1-2 günde parçalanır.

Askorbik asit→Hafif asidik, pH’ı düşürür.  1g’ı 1mg Klor’u nötralize eder. 2.5 birim Askorbik asit 1 birim Klor.

Sodyum askorbat→Nört, pH etkilenmez. 2.8 birim Sodyum askorbat 1 birim Klor.

Diğer Klorsuzlaştırıcılar:

Sodyum bisülfit→Düşük maliyet, yüksek Klorsuzlaştırma.

Sodyum sülfit

Sodyum tiyosülfat→Daha az tehlikeli, daha az Oksijen tüketir.

Kloramin

Dezenfektan olarak Kloramin de kullanılmaktadır. Akciğer epiteline Klordan daha fazla zarar verebilir. Toksik yan ürün olarak Amonyak çıkabilir.

Kloramin→Klor+Amonyak

Kloramin’in Klor kısmı Karbon Blok veya Aktif Karbon Filtre ile; Amonyak ise Ters Ozmos veya Katyon Filtresi ile temizlenebilir. Ama yine de tamamen temizlenmediğini söyleyenler de mevcut. Tüm ev sistemine takılan filtrelerin daha etkili olabilir. Ucuz seçenek ise C Vitamini Duş Filtreleri olacaktır.

Su içerisinde Monokloramin, Dikloramin, Trikloramin olarak bulunurlar ve sürekli birbirlerine dönüşebilirler.

1000mg C Vitamini tableti bir küvet sudaki Klor ve Kloramin’i %99 oranında nötralize edebilir. 

Ozonla dezenfekte edilen sularda da yan ürünler; aldehitler ve organik asitler oluşabilir. Hatta düşük seviyelerde Bromoform üretebilir.

Türk markalara bakmadım ama örnek olması açısından okuma yaparken denk geldiğim markayı yazayım: Rainshow’r. NSF 177 sertifikası olan bir marka.

Ayrıca suya atılan C vitamini tabletleri ve banyo toplarına da denk geldim. Takviye olarak kullandıklarımız değil, direkt Klor’u nötralize etmek için üretilmiş ürünler.

PMID: 27096035

PMID: 10341188 E.Coli inaktivasyonu

chloramine.org

PMID: 25742134

Bookshelf ID: NBK506936

PMID: 11256708

fs.fed.us

Guadiance Manual For The Disposal of Chlorinated Water

nj.gov

PMID: 8213753 Mesane kanseri ile ilişkisi

PMID: 1535181

oem.bmj.com Küçük çocukların sık sık Klorlu havuzları kullanımı, akciğer epiteli geçirgenliğinde ve astım riskinde artışa sebep olabilir. 

PMID: 2287785

PMID:21885333

PMID:21150139

https://academic.oup.com/aje/article/165/2/148/98015

Yorum Yap

Your email address will not be published. Required fields are marked *